Người nước ngoài đang tạm trú tại Việt Nam thuộc một trong các trường hợp sau đây được xem xét quải quyết cho thường trú: Có vợ, chồng, con, cha, mẹ của công dân Việt Nam

I. THỦ TỤC CẤP MỚI :

1. Đơn xin thường trú (mẫu N9A);

2. 04 ảnh mới chụp cỡ 3x4 cm, phông nền trắng, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu;

3. Bản lý lịch tư pháp có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền của nước mà người đó là công dân hoặc của nước mà người đó có nơi thường trú;

4. Công hàm của cơ quan có thẩm quyền của nước mà người đó là công dân đề nghị giải quyết cho người đó được thường trú tại Việt Nam.(Kèm phiếu chuyển của cơ quan ngọai giao Việt Nam);

5. Giấy bảo lãnh cho người nước ngoài thường trú tại Việt Nam (mẫu N10) có xác nhận của UBND phường, xã, kèm bản sao CMND, hộ khẩu của người bảo lãnh), người bảo lãnh và người được bảo lãnh phải xuất trình giấy tờ chứng minh có nhà ở hợp pháp  có nguồn tài chính hợp pháp để đảm bảo cuộc sống cho người được bảo lãnh.

6. Bản sao giấy tờ chứng minh là vợ, chồng, con, cha, mẹ, của công dân Việt Nam thường trú ở Việt Nam;

7. Bản sao hộ chiếu, Bản sao visa hoặc thẻ tạm trú còn giá trị sử dụng tại thời điểm nộp hồ sơ(xuất trình  bản chính để kiểm tra, đối chiếu);

8. Các giấy tờ, tài liệu liên quan khác( nếu có);

Các giấy tờ nêu trong hồ sơ (trừ giấy bảo lãnh và hộ chiếu) phải dịch ra tiếng Việt và công chứng hoặc hợp pháp hoá theo quy định của pháp luật.

THỜI HẠN TRẢ KẾT QUẢ:

Trong thời gian 4 tháng kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, cơ quan quản lý xuất nhập cảnh xem xét, quyết định. Trường hợp xét thấy cần phải thẩm tra xác minh bổ sung, thì thời gian trên có thể kéo dài thêm nhưng không quá 02 tháng. Phòng Quản lý xuất nhập cảnh sẽ cấp thẻ thường trú trong thời hạn 05 ngày sau khi nhận được thông báo chấp thuận của Cục Quản lý xuất nhập cảnh- Bộ Công an.

 

II. THỦ TỤC CẤP ĐỔI:

Định kỳ 03 năm một lần người được cấp thẻ thường trú phải mang thẻ đến trình diện tại cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, khi trình diện phải xuất trình Thẻ thường trú và nộp ảnh để đổi thẻ mới. Nếu không trình diện theo quy định, thì có thể bị thu hồi thẻ thường trú. Trường hợp người được cấp thẻ có nhu cầu thay đổi nội dung ghi trong thẻ thường trú thì nộp hồ sơ và làm thủ tục như xin cấp đổi thẻ thường trú, hồ sơ gồm:

1. Tờ khai cấp đổi thẻ thường trú (mẫu N9C) có xác nhận của công an địa phương nơi thường trú;

2. 02 ảnh 3x4,  phông nền trắng, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu;

3. Bản chính  thẻ thường trú cũ;.

4. Bản photo hộ chiếu ( mang bản chính để kiểm tra, đối chiếu );

THỜI HẠN TRẢ KẾT QUẢ15 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (miễn thu lệ phí)

*Ghi chú: Trường hợp cấp lại do bị mất, thủ tục như cấp đổi và nộp kèm 01 đơn cớ mất.  Thời  gian trả kết quả là 15 ngày làm việc.


 

Đang truy cập: 1
Trong ngày: 48
Trong tuần: 349
Lượt truy cập: 1558393
                        

Tel: (+848) 6680 3173 - 6675 5878  Fax: (+848) 3825 1727

Hotline: 0908 006 302 - 1913 569 727

Email: hcm@namvietluat.com - thanhdanh@namvietluat.com

Website: www.namvietluat.com - www.nguoinuocngoai.com