7.	TRƯỚC 31/12/2016, BẰNG LÁI XE Ô TÔ PHẢI CHUYỂN ĐỔI SANG VẬT LIỆU PET

Lộ trình chuyển đổi sang Giấy phép lái xe bằng vật liệu PET được quy định rất cụ thể tại Thông tư số 58/2015/TT-BGTVT do Bộ Giao thông Vận tải ban hành ngày 20/10/2015 quy định về đào tạo, sát hạch, cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

Thông tư này quy định, Giấy phép lái xe ô tô và Giấy phép lái xe hạng A4 bằng giấy bìa phải được chuyển đổi sang Giấy phép lái xe mới bằng vật liệu PET trước ngày 31/12/2016; đối với Giấy phép lái xe không thời hạn (các hạng A1, A2, A3) phải được chuyển đổi trước ngày 31/12/2020. Sau 06 tháng theo lộ trình chuyển đổi này, người có Giấy phép lái xe bằng giấy bìa phải sát hạch lại lý thuyết để cấp lại Giấy phép lái xe.  

Cũng theo Thông tư này, người có Giấy phép lái xe quá hạn sử dụng từ 03 tháng đến dưới 01 năm, kể từ ngày hết hạn, phải sát hạch lại lý thuyết để cấp lại Giấy phép lái xe; phải sát hạch lại cả lý thuyết và thực hành nếu Giấy phép lái xe quá hạn sử dụng từ 01 năm trở lên. Trường hợp người có Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất, còn thời hạn sử dụng hoặc quá thời hạn sử dụng dưới 03 tháng, có tên trong hồ sơ của cơ quan quản lý sát hạch, khi tra cứu vi phạm của người lái xe trong Hệ thống thông tin Giấy phép lái xe, nếu không phát hiện đang bị các cơ quan có thẩm quyền thu giữ, xử lý, sẽ được xét cấp lại Giấy phép lái xe sau 02 tháng kể từ ngày nộp đủ hồ sơ tới Tổng cục Đường bộ Việt  Nam hoặc Sở Giao thông Vận tải.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2016.


 

Đang truy cập: 2
Trong ngày: 7
Trong tuần: 298
Lượt truy cập: 1542063
                        

Tel: (+848) 6680 3173 - 6675 5878  Fax: (+848) 3825 1727

Hotline: 0908 006 302 - 1913 569 727

Email: hcm@namvietluat.com - thanhdanh@namvietluat.com

Website: www.namvietluat.com - www.nguoinuocngoai.com