13.	GIA HẠN 1 LẦN VỚI HỘ CHIẾU CÔNG VỤ CÒN GIÁ TRỊ DƯỚI 1 NĂM

Đây là một trong những nội dung đáng chú ý tại Nghị định số 94/2015/NĐ-CP ngày 16/10/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/08/2007 về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.

Cụ thể, từ ngày 01/12/2015, hộ chiếu ngoại giao, công vụ còn giá trị dưới 01 năm sẽ được gia hạn một lần thay vì phải còn giá trị dưới 06 tháng như trước đây. Trong đó, thời gian gia hạn tối đa 03 năm; khi hết hạn phải làm thủ tục cấp mới.

Về hộ chiếu phổ thông, Nghị định quy định, hộ chiếu có giá trị tối đa là 10 năm tính từ ngày cấp và không được gia hạn; hộ chiếu chỉ được cấp lại khi còn hạn; trường hợp hết hạn, phải làm thủ tục cấp mới; tương tự với thuyền viên, hộ chiếu cũng có giá trị không quá 10 năm tính từ ngày cấp và không được gia hạn.

Cũng theo Nghị định này, trẻ em dưới 09 tuổi được cấp chung vào hộ chiếu phổ thông của cha hoặc mẹ nếu có đề nghị; trong trường hợp này, hộ chiếu có giá trị tối đa 05 năm và không được gia hạn. Thời hạn này cũng được áp dụng đối với hộ chiếu phổ thông cấp cho trẻ em dưới 14 tuổi.

Nghị định này thay thế Nghị định số 65/2012/NĐ-CP ngày 06/09/2012 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/12/2015.


 

Đang truy cập: 1
Trong ngày: 48
Trong tuần: 349
Lượt truy cập: 1558388
                        

Tel: (+848) 6680 3173 - 6675 5878  Fax: (+848) 3825 1727

Hotline: 0908 006 302 - 1913 569 727

Email: hcm@namvietluat.com - thanhdanh@namvietluat.com

Website: www.namvietluat.com - www.nguoinuocngoai.com