1. Thành phần hồ sơ

- Đơn đề nghị cấp lại Giấy Xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm theo mẫu 05 ban hành kèm theo Nghị định 38/2012/NĐ-CP (có xác nhận của tổ chức, cá nhân);

- Giấy Xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm lần gần nhất (bản sao);

- Kết quả kiểm nghiệm sản phẩm định kỳ do phòng kiểm nghiệm được công nhận do cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ định (bản sao có công chứng hoặc bản sao có xuất trình bản chính để đối chiếu):

      + 01 lần/năm đối với cơ sở có một trong các chứng chỉ về hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến: GMP, HACCP, ISO 22000 và tương đương.

      + 02 lần/năm đối với các cơ sở không có các chứng chỉ trên.

- Chứng chỉ phù hợp tiêu chuẩn HACCP hoặc ISO 22000 hoặc tương đương trong trường hợp tổ chức, cá nhân có hệ thống quản lý chất lượng được chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn HACCP hoặc ISO 22000 hoặc tương đương (bản sao có công chứng hoặc bản sao có xuất trình bản chính để đối chiếu);

* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

2. Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

3Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân/ Tổ chức.                                                                 

4. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh - Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh.

5Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận               

6. Lệ phí: 

+ Lệ phí cấp lại giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm: 150.000đ/giấy

+ Phí thẩm xét hồ sơ công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm đối với sản phẩm thường, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, vật liệu bao gói và dụng cụ tiếp xúc trực tiếp thực phẩm là thực phẩm bao gói sẵn nhằm kinh doanh trên thị trường: 300.000đ 1lần/1sản phẩm.

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Đơn đề nghị cấp lại Giấy Tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc Giấy Xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm  mẫu số 05

8. Yêu cầu hoặc điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không

9. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính :

Luật An toàn thực phẩm;

- Nghị định số 38 / 2012 / NĐ-CP ngày 25/04/2012 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm;

- Thông tư 19/2012/TT-BYT của Bộ Y tế ngày 09/11/2012 hướng dẫn công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm;

- Thông tư 149/2013/TT-BTC ngày 29/10/2013 của Bộ Tài chính về Qui định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý ATVSTP.


 

Đang truy cập: 3
Trong ngày: 35
Trong tuần: 271
Lượt truy cập: 1277199
                        

Tel: (+848) 6680 3173 - 6675 5878  Fax: (+848) 3825 1727

Hotline: 0908 006 302 - 1913 569 727

Email: hcm@namvietluat.com - thanhdanh@namvietluat.com

Website: www.namvietluat.com - www.nguoinuocngoai.com