1. Thành phần hồ sơ:
a. Hồ sơ pháp lý, được lập thành 1 quyển, bao gồm:
- Giấy đăng ký kinh doanh có ngành nghề kinh doanh thực phẩm hoặc chứng nhận pháp nhân đối với tổ chức, cá nhân (bản sao có xác nhận của tổ chức, cá nhân)
- Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở thuộc đối tượng phải có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định (bản sao có xác nhận của tổ chức, cá nhân);
- Chứng chỉ phù hợp tiêu chuẩn HACCP hoặc ISO 22000 hoặc tương đương trong trường hợp tổ chức, cá nhân có hệ thống quản lý chất lượng được chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn HACCP hoặc ISO 22000 hoặc tương đương (bản sao có công chứng hoặc bản sao có xuất trình bản chính để đối chiếu).
b) Hồ sơ công bố phù hợp quy định, được lập thành 2 quyển, bao gồm:
- Bản công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm , được quy định tại mẫu số 02 ban hành kèm theo Nghị định 38/2012/NĐ-CP.
- Bản thông tin chi tiết về sản phẩm (Mẫu số 03a –đối với sản phẩm thực phẩm; Mẫu số 3c đối với vật liêu bao gói, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm) ban hành kèm theo Nghị định 38/2012/NĐ-CP.
- Kết quả kiểm nghiệm sản phẩm trong vòng 12 tháng, gồm các chỉ tiêu chất lượng chủ yếu, chỉ tiêu an toàn do phòng kiểm nghiệm được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ định hoặc phòng kiểm nghiệm độc lập được công nhận cấp (bản gốc hoặc bản sao có công chứng có kèm bản gốc để đối chiếu hoặc được hợp pháp hoá lãnh sự);
-  Kế hoạch kiểm soát chất lượng được xây dựng và áp dụng theo mẫu được quy định tại Mẫu số 04 ban hành kèm theo Nghị định 38/2012/NĐ-CP (có xác nhận của tổ chức, cá nhân);
- Kế hoạch giám sát định kỳ (có xác nhận của tổ chức, cá nhân);
- Mẫu nhãn sản phẩm (có xác nhận của tổ chức, cá nhân).
Lưu ý: Đối với tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm tiến hành công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm từ 2 sản phẩm trở lên chỉ phải nộp 01 bộ hồ sơ pháp lý chung.
2. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ
3. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân/ Tổ chức.                                                                 
4. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh - Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh.
5. Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận               
6. Lệ phí: 
+ Lệ phí cấp giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm: 150.000đ/giấy
+ Phí thẩm xét hồ sơ công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm đối với sản phẩm thường, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, vật liệu bao gói và dụng cụ tiếp xúc trực tiếp thực phẩm là thực phẩm bao gói sẵn nhằm kinh doanh trên thị trường: 500.000đ 1lần/1sản phẩm.
7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai:
8. Yêu cầu hoặc điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không
9. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính :
- Luật An toàn thực phẩm;
- Nghị định số 38 / 2012 / NĐ-CP ngày 25/04/2012 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm;
- Thông tư 19/2012/TT-BYT của Bộ Y tế ngày 09/11/2012 hướng dẫn công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm;
Thông tư 149/2013/TT-BTC ngày 29/10/2013 của Bộ Tài chính về Qui định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý ATVSTP.

 

Đang truy cập: 4
Trong ngày: 37
Trong tuần: 272
Lượt truy cập: 1277222
                        

Tel: (+848) 6680 3173 - 6675 5878  Fax: (+848) 3825 1727

Hotline: 0908 006 302 - 1913 569 727

Email: hcm@namvietluat.com - thanhdanh@namvietluat.com

Website: www.namvietluat.com - www.nguoinuocngoai.com