Hồ sơ đăng ký sử dụng MSMV gồm những gì?

Hồ sơ đăng ký gồm:
- 02 bản đăng ký sử dụng MSMV;
- 02 bản sao giấy phép kinh doanh hoặc Giấy phép đầu tư có công chứng;
- 01 bảng danh mục sản phẩm.


 

Đang truy cập: 1
Trong ngày: 15
Trong tuần: 323
Lượt truy cập: 1518392
                        

Tel: (+848) 6680 3173 - 6675 5878  Fax: (+848) 3825 1727

Hotline: 0908 006 302 - 1913 569 727

Email: hcm@namvietluat.com - thanhdanh@namvietluat.com

Website: www.namvietluat.com - www.nguoinuocngoai.com