Thủ tục đề nghị cấp thẻ đi lại của doanh nhân APEC tại Cục Quản lý Xuất nhập cảnh

Căn cứ Quy chế cấp và quản lý Thẻ đi lại của doanh nhân APEC (thẻ ABTC) được ban hành kèm theo Quyết định số 45/2006/QĐ-TTg ngày 28/02/2006 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 10/2006/TT-BCA ngày 18/09/2006 của Bộ Công an hướng dẫn thực hiện Quy chế (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 07/2013/TT-BCA ngày 30/01/2013 của Bộ Công an), Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an hướng dẫn thêm về thủ tục cấp thẻ ABTC như sau:

I. Hồ sơ cấp thẻ ABTC:          

  1. Hồ sơ cấp thẻ ABTC lần đầu, gồm:

- 01 tờ khai theo mẫu X05 (khai đầy đủ các cột mục).

- 02 ảnh cỡ 03 x 04cm, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính mầu, phông nền mầu trắng (01 ảnh dán vào khung phía trên của tờ khai, có đóng dấu giáp lai và xác nhận của Thủ trưởng doanh nghiệp hoặc cơ quan trực tiếp quản lý doanh nhân, 01 ảnh dán vào mặt sau tờ khai).

- Văn bản cho phép sử dụng thẻ ABTC của cấp có thẩm quyền (qui định tại Điều 7 của Quy chế).

  1. Hồ sơ cấp lại thẻ ABTC, gồm:

- 01 tờ khai theo mẫu X05 (khai đầy đủ các cột mục), 02 ảnh cỡ 03 x 04cm (như nêu tại điểm 1).

- Thẻ ABTC cấp cho doanh nhân còn giá trị sử dụng (trừ trường hợp bị mất).

- Văn bản cho phép sử dụng thẻ ABTC của cấp có thẩm quyền (qui định tại Điều 7 của Quy chế), trừ những trường hợp sau đây:

+ Người được cấp thẻ không có sự thay đổi về chức danh và vị trí công tác so với lần cấp thẻ ABTC ngay trước đó (việc không thay đổi chức danh và vị trí công tác nói trên được xác nhận bằng văn bản của cơ quan, tổ chức nơi doanh nhân làm việc).

+ Người được cấp thẻ thay đổi số hộ chiếu (nộp bản chụp hộ chiếu mới cấp).

+ Người được cấp thẻ bị mất thẻ ABTC (nộp kèm đơn trình báo bị mất thẻ theo mẫu X06 nếu bị mất thẻ ở trong nước, mẫu X07 nếu bị mất thẻ ở nước ngoài).

3. Trường hợp cấp lại thẻ ABTC do bổ sung nước thành viên chấp thuận, người được cấp thẻ không phải làm lại tờ khai mà chỉ nộp văn bản của cơ quan, tổ chức đề nghị cấp lại thẻ cho doanh nhân.

4. Khi đến nộp hồ sơ, người đề nghị cấp thẻ cần xuất trình hộ chiếu phổ thông còn giá trị ít nhất 03 năm để đối chiếu. Trường hợp người đề nghị cấp thẻ ủy thác cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp  nộp hồ sơ thì người nộp thay phải xuất trình giấy giới thiệu, chứng minh nhân dân của mình kèm theo hộ chiếu phổ thông còn giá trị của người đề nghị cấp thẻ để kiểm tra, đối chiếu.

II. Nơi nộp hồ sơ và nhận kết quả:

Người đề nghị cấp Thẻ hoặc cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp được ủy thác có thể nộp hồ sơ đề nghị cấp thẻ ABTC và nhận kết quả tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an tại 1 trong 3 nơi:

-         Số 44-46 phố Trần Phú, quận Ba Đình, Tp Hà Nội;

-         Số 254 phố Nguyễn Trãi, quận 1, Tp Hồ Chí Minh;

-                   Số 7 phố Trần Quý Cáp, quận Hải Châu, Tp Đà Nẵng.

III. Thời hạn trả kết quả:

1. Sau thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục Quản lý xuất nhập cảnh trả lời kết quả cho các trường hợp đề nghị cấp thẻ ABTC lần đầu, cấp lại thẻ do hết hạn, nếu:

- Doanh nhân đó được các nền kinh tế thành viên trả lời đồng ý.

- Doanh nhân có yêu cầu cấp thẻ ABTC với các nền kinh tế hiện đã trả lời.

2. Sau 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, đối với các trường hợp đề nghị cấp lại thẻ ABTC còn lại.

IV. Lệ phí: 

Doanh nhân khi làm thủ tục cấp thẻ ABTC lần đầu, cấp lại thẻ ABTC phải nộp lệ phí theo qui định của Bộ Tài chính./.


 

Đang truy cập: 2
Trong ngày: 8
Trong tuần: 299
Lượt truy cập: 1542091
                        

Tel: (+848) 6680 3173 - 6675 5878  Fax: (+848) 3825 1727

Hotline: 0908 006 302 - 1913 569 727

Email: hcm@namvietluat.com - thanhdanh@namvietluat.com

Website: www.namvietluat.com - www.nguoinuocngoai.com