Hồ sơ xin cấp lại giấy phép lao động theo Nghị định 11/2016/NĐ-CP

Hồ sơ xin cấp lại giấy phép lao động theo Nghị định 11/2016/NĐ-CP
Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 3/2/2016 quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam có hiệu lực  từ 1/4/2016.

Hồ sơ xin cấp mới giấy phép lao động theo Nghị đinh 11/2016/NĐ-CP

Hồ sơ xin cấp mới giấy phép lao động theo Nghị đinh 11/2016/NĐ-CP
Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 3/2/2016 quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam có hiệu lực  từ 1/4/2016.

Một số quy định mới về xin giấy phép lao động cho người nước ngoài

Một số quy định mới về xin giấy phép lao động cho người nước ngoài
Chỉnh phủ vừa ban hành Nghị định số 11/2016/NĐ-CP (“gọi tắt là Nghị định 11”) ngày 03 tháng 02 năm 2016 quy định chi tiết về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Nghị đinh 11 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 04 năm 2016, thay thế Nghị định số 102/2003/NĐ-CP ngày 05 tháng 09 năm 2013.  

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài
1. Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động của người sử dụng lao động theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 2. Giấy chứng nhận sức khỏe được cấp ở nước ngoài hoặc ở Việt Nam theo quy định của Bộ Y tế. 3. Văn bản xác nhận không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và 


1 ( 2 ) Di chuyển đến trang

Đang truy cập: 2
Trong ngày: 8
Trong tuần: 299
Lượt truy cập: 1542088
                        

Tel: (+848) 6680 3173 - 6675 5878  Fax: (+848) 3825 1727

Hotline: 0908 006 302 - 1913 569 727

Email: hcm@namvietluat.com - thanhdanh@namvietluat.com

Website: www.namvietluat.com - www.nguoinuocngoai.com